Många har sömnapné utan att veta om det

Andningsuppehåll under sömnen kallas sömnapné. För att en person ska anses lida av sömnapné ska andningsuppehållen vara fem eller fler per timme och varje uppehåll ska pågå i minst tio sekunder.

− Vi har patienter med mellan 5 och 120 andningsuppehåll per timme, berättar Faris Al-Khalili, kardiolog och medicinskt ansvarig vid Stockholm Heart Center, som bland annat har en sömnenhet.

Personer med den vanligaste typen av sömnapné (obstruktiv sömnapné) får ofta trånga övre luftvägar när de sover. Musklerna i svalget slappnar av och faller ihop under sömnen. Underkäke och tunga dras tillbaka, särskilt om de sover på rygg. Även stora halsmandlar kan i vissa fall bidra till trånga luftvägar. I samband med andningsuppehållen sjunker syrehalten i blodet. Kroppen reagerar då med en väckningsreflex, som personen i fråga inte märker men som stör sömnen och stressar kroppen.

5 råd till snarkare som inte har sömnapné

  • Se över din livsstil, sluta röka, motionera och gå ner i vikt.
  • Drick inte alkohol innan du går och lägger dig.
  • Gå till sängs tidigt i en lugn och störningsfri sömnmiljö, se till att du har bekväm kudde och madrass. 
  • Försök undvika att sova på rygg.
  • Prata med din tandläkare om en snarkskena.

− Dagtröttheten gör att de är en stor trafikfara och många singelolyckor beror troligen på sömnapné. Dessutom ökar risken för högt blodtryck och möjligen också för stroke eftersom varje andningsuppehåll innebär ett påslag av stresshormoner.

Förutom dagtrötthet och koncentrationssvårigheter kan kraftig snarkning vara ett tecken på sömnapné.

För att fastställa om det rör sig om sömnapné eller enbart snarkning görs en utredning som i allmänhet sker i hemmet. Patienten får med sig en liten apparat som med hjälp av sensorer mäter luftflödet genom näsan, andningsrörelserna, syrehalten i blodet, pulsen och sovställningen.

Behandlingen består av livsstilsförändringar samt övertrycksandning med mask eller antiapnéskena.

En antiapnéskena används främst till de som snarkar och har lindrig sömnapné eller som inte kan använda CPAP. Skenan drar fram underkäken och behåller på så sätt fri luftväg. Skenan beställas via tandläkaren.

Övertrycksandning med mask, en så kallad CPAP, är den mest effektiva behandlingen vid sömnapné. Via en mask över näsan och munnen eller endast näsan tillförs en luftström och skapar därmed ett kontinuerligt positivt lufttryck i svalget som håller andningsvägarna öppna. Det finns en mängd olika masker och varianter av CPAP-maskiner med avancerat tekniskt innehåll och digitalt minne. I jämförelse med tidigare modeller har CPAP-maskinerna blivit både mindre och tystare.