Prislista

DENTS kostnadsguide

Vi strävar efter att leverera god tandvård grundad på kunskap och mångårig erfarenhet. Kunnig personal, högkvalitativa, materialval & senaste tekniken förpackad i ett hjärtligt och personligt omhändertagande. Våra nöjda kunder kan vittna om detta.


Vi är en klinik som ingår i Praktikertjänstkoncernen vilket medför att vi arbetar efter centrala kvalitetssäkrade rutiner, allt för att hålla en hög nivå mot kund. Det innebär att vi även är anslutna till försäkringskassan, vilket gör att du kan använda dig av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och individuellt prövat särskild tandvårdsbidraget( STB) samt har tillgång till högkostnadsskyddet som hos andra tandläkare.


Vid beslut om terapi föreslår vi denna med utgång från dina individuella behov. Tillsammans kommer vi överens om det eller de alternativ som passar dig bäst med hänsyn till dina behov och dina ekonomiska önskemål. Vi arbetar alltid med patienten i fokus. Hos oss kan du få du reda på kostnaden för behandlingen innan den påbörjas.

Barn och ungdomar

För barn och ungdomar är tandvården kostnadsfri till och med sista december det år de fyller 23 år. Genom att lista ditt barn kan du själv välja var ditt barn skall gå till tandläkaren.

Statligt tandvårdsstöd

Från och med det år du fyller 24 år är tandvården inte längre kostnadsfri. Däremot får du ekonomisk hjälp i form av det statliga tandvårdsstödet som består av tre delar:

Allmänt tandvårdsbidraget ( ATB):

 Bidragets storlek är beroende av din ålder. Det allmänna tandvårdsbidraget tillhör patienten men betalas ut till din tandläkare eller tandhygienist. Det är patienten som bestämmer om och när det ska användas för att betala en del av kostnaden för behandlingen.

Den 1:e juli varje år får man ett nytt tandvårdsbidrag och det är möjligt att spara bidraget från ett år och använda det tillsammans med det nya bidraget året efter, samtidigt eller vid olika tillfällen. Det går dock inte att spara mer än två bidrag, om du inte utnyttjat ett av de tidigare bidragen försvinner detta och ersätts av ett nytt.

Från det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 år så är ATB värt 600:-/år

Från det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 år är ATB värt 300:-/år

Från och med det år du fyller 65 år är ATB värt 600:-/år

Särskilt tandvårdsbidrag (STB):

Bidraget är på 600 kronor per halvår. Detta är för patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänder och munhåla negativt och kräver oftast ett läkarintyg.

Högkostnadsskyddet:

Detta innebär att patienten får ekonomisk hjälp vid betalning av större behandlingar och behöver alltså inte stå för hela kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ut ersättningen för resterande del av behandlingskostnaden direkt till tandläkaren eller tandhygienisten. Detta skydd börjar gälla då den sammanlagda kostnaden (beräknat på statens referenspris) överstiger 3000 kronor under en 12-månadersperiod. Du får då ett avdrag på kostnader över 3000 kronor. Storleken på avdraget styrs av hur hög totalkostnaden blir för din behandling.

Det är inte alla behandlingar som stöds av högkostnadsskyddet. Estetisk tandvård, såsom tandblekning, ingår inte i det statliga tandvårdsstödet och betalas utan bidrag.

Inför en större behandling lämnar vi därför ett muntligt eller skriftligt prisförslag så du får kontroll på dina utgifter.

Vi kan erbjuda dig en avbetalningsplan i samarbete Collector, se mer om detta nedan:

Ansök om att delbetala:

  1. Logga in på bill.collectorpayments.se
  2. Inloggning kan ske på 3 sätt
  • Med mobilt bank-ID
  • Genom länk till din e-mailadress
  • Personnummer eller fakturanummer
  1. Lägg upp en betalningsplan som passar dig
  • Information om hur du går tillväga finns också på din första faktura.

Mer information om delbetalning hittar du på bill.collectorpayments.se  

Nedan finns tandvårdspriserna för ett urval av våra vanligaste behandlingar. Observera att priserna är angivna i 100%, således är inga bidrag eller rabatter avdragna.

 Vi reserverar oss för eventuella fel i prislistan.

UNDERSÖKNING PRIS
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 995
Basundersökning och diagnostik, ny patient 1200
Röntgenundersökning av enskild tand 75
Röntgenundersökning, delstatus, 2-6 bilder 240
Röntgenundersökning, delstatus, 7 eller flera bilder 380
Röntgenundersökning, helstatus 950
Akut eller kompletterande undersökning, mindre omfattande 465
Akut eller kompletterande undersökning, omfattande 1250
Basundersökning, utförd av tandhygienist 750
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 995
SJUKDOMSFÖREBYGGANDE BEHANDLINGAR PRIS
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 525
Ytlig tandstensborttagning vid undersökning 350
Ytlig tandstensborttagning vid undersökning, omfattande 650
Profylaxskena, per skena 850
SJUKDOMSBEHANDLANDE BEHANDLINGAR PRIS
Sjukdomsbehandlande åtgärder mindre omfattande behandling 530
Sjukdomsbehandlande åtgärder 995
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1800
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 490
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 205
Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) eller periimplantit, mindre omfattning. Tandstensborttagning m.m. 650
Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) eller periimplantit, större omfattning. Tandstensborttagning m.m. 1180
Behandling av tandlossningssjukdom (parodontit) eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling. Tandsten m.m. 1820
KIRURGI PRIS
Tandborttagning (enkel), en tand 1400
Tandborrtagning, när separation eller friläggning krävs 2550
Tandborttagning, tillkommande, enkel 435
Operativt avlägsnande av tand 4100
Implantatkirurgi, pris efter individuell undersökning
ROTBEHANDLING PRIS
Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3950
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4750
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5895
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler 6390
Akut rotbehandling 1200
Komplicerad kanallokalisation 1250
BETTFYSIOLOGISK BEHANDLING PRIS
Bettskena i hårdplast 4150
Bettskena i mjukplast 2780
FYLLNINGAR PRIS
Fyllning av en yta på fram- eller hörntand, beroende på storlek 650-980
Fyllning av två ytor på fram- eller hörntand 990-1350
Fyllning av tre eller flera ytor på fram- eller hörntand, beroende på storlek  1250-1680
Fyllning av en yta på kindtand, beroende på storlek 800-1150
Fyllning av två ytor på kindtand 1220-1820
Fyllning av tre eller flera ytor på kindtand 1550-1980
Compositkrona, klinikframställd 2300
Stiftförankring i samband med fyllningsterapi 950
PROTETISK BEHANDLING – KRONOR OCH  BROAR PRIS
Permanent tandstödd krona, pris beroende på material och fastsättningsteknik  6300-7900
Rotstift med pelare inför kronterapi 3585-4200
Hängande led, pris beroende på material  3700-3950
Provisorisk delprotes, en till tre tänder 4560
Provisorisk delprotes, fyra eller fler tänder 6195
Delprotes med gjutet skelett, klammerförankrad 12500
Komplicerad delprotes med gjutet skelett 13640
Hel över- eller underkäksprotes, per käke 11640
Justering av avtagbar protes 620
Lagning av protes där tandteknikerinsats krävs, pris beroende på omfattning  2380-4980
Rebasering av protes 3680
Implantatförankrad krona, pris efter individuell undersökning
ÖVRIG BEHANDLING PRIS
Tandblekning, klinikblekning 3950
Tandblekning, hemmablekning 3500
Apnéskena, snarkbehandling vid sömnapné 9800